Definieer je eigen missie

Persoonlijke missie

Je persoonlijke missie of je persoonlijke reden van bestaan kun je ook omschrijven in termen van hulpwerkwoorden van modaliteit, te weten moeten, willen, kunnen en mogen. Je persoonlijke missie houdt dan in dat je zo goed mogelijk moet doen wat je mag, het beste kunt en het liefste wilt. Doen waar jij in gelooft voor degenen van wie je houdt dus. Met hoop op de goede afloop. Met goede moed, voorzichtig, met mate en rechtvaardig ook.

Wat je het liefste wilt en het beste kunt is bij uitstek iets van jou. Dat is strikt persoonlijk. Mogen daarentegen is zowel van jou als van je omgeving. Dit betreft enerzijds de morele kant van de zaak, of je van jezelf en de anderen toestemming krijgt om dat te doen, in andere woorden of je het mag doen. Moreel als wat in een situatie goed en slecht is. Besef overigens wel dat je veel meer mag dan je denkt, namelijk alles wat niet is verboden en misschien nog wel meer. Anderzijds gaat het ook om de moge-lijkheid om het te doen, de gelegenheid. Mogen dus in de betekenis van mocht, als in ‘mocht ik je tegenkomen’. Weet ook dat dat je onbeperkte moge-lijkheden biedt. Het allemaal zo goed mogelijk moeten doen ten slotte betreft de optimale integratie van jou in je omgeving, zodat je de grootste bijdrage levert aan die omgeving en jij optimaal tot je recht komt. Een kwestie van telkens opnieuw bepalen wat je missie voor een bepaalde situatie inhoudt, om vervolgens te kiezen of je je missie gaat volgen of niet. Dat is aan jou, althans totdat je je naar de anderen toe vastlegt op dit punt. Dan is het werk geworden en moet je het ook van die anderen.

Vervolgens richt je je dan op de verwezenlijking van die missie. Je verbindt je eraan. Of beter je her-verbindt je aan wat je wilt bewerkstelligen en daarmee wat het meest wezenlijk aan je is. Dat is meteen ook het goede. Je doet dat ook voor goed. Herverbinden, religare in het Latijn, is ook de grondslag voor de term religie. Al gaat het bij ons om jezelf en niet om god. Dus hoe zou het voor jou kunnen worden? The sky is the limit!