Je bent wie je kent

Een goed sociaal netwerk heeft tal van opbrengsten. Sommige contacten zijn domweg plezierig en geven je gevoelens van nabijheid, verbondenheid, erbij horen en vriendschap. Goede relaties dienen echter ook om strategische informatie, feedback, waarschuwingen, adviezen, bescherming, hulp en emotionele ondersteuning te geven. En te krijgen. Deze opbrengsten helpen stuk voor stuk je omgeving meer beheersbaar, begrijpelijk en zinvol te houden, voor jou, maar ook voor de andere betrokkenen. Een goed netwerk voorkomt zo stress en vervreemding. Het vermindert ook de hevigheid van je stressreacties als die zich toch voordoen en draagt bij aan een sneller herstel.

Hoe doe je dat, werken aan je netwerk? Dat ligt niet voor iedereen hetzelfde. Sommige mensen zijn van nature geneigd tot helpen en het mensen naar de zin maken. Voor hen is het vooral van belang hoe ze die aandacht geven. Meer van hetzelfde is dan juist een valkuil. Bij hen gaat het er om op dit punt grenzen te stellen. Anderen echter zouden af en toe wel degelijk wat meer voor anderen kunnen doen.

Hoe zit dat bij jou? Hoe wil jij omgaan met dit soort relaties? Zo kun je uiteraard met iemand die je nog niet zo goed kent welbewust contact zoeken. Tegen zo iemand kun je je welwillend, belangstellend en aandachtig opstellen. Al moet je hierbij wel opletten hoe de ander dit ervaart. Dus: tune in en laat daarvan afhangen hoe je verder gaat. Een bijkomend voordeel van je zorgvuldig afstemmen op die ander is dat je minder nodeloos met jezelf bezig bent. Daardoor ben je minder gespannen en wordt het ook plezieriger. Verder kun je je dankbaarheid tonen als dat aan de orde is, om zo het belang, de bijdragen en de competentie van de ander te erkennen. Een goed humeur helpt natuurlijk ook. En handel niet vanuit gevoelens van woede, angst en somberheid. Je kunt er simpelweg voor anderen zijn als die je nodig hebben en met hen meeleven. Dit betekent immers niet dat je vanaf nu voor de ander van alles moet gaan doen en ook niet dat je niet meer van die ander af komt. Zelfs niet als je moeite hebt met grenzen stellen als het gaat om het anderen naar de zin te maken. Jouw aandacht en welwillendheid nu zijn genoeg.

Maak er een gewoonte van goede relaties op te bouwen en te onderhouden met de mensen met wie je toch al te maken hebt. Zoek ze af en toe op en maak een praatje. Zomaar. Sleutelwoorden hier zijn vertrouwen, vriendelijkheid, integriteit en humor. Wees ook een betrouwbare partner en zorg ervoor dat het gemakkelijk en plezierig is voor die anderen om met jou van doen te hebben. Lieg in ieder geval niet. Houd mensen ook niet onnodig op afstand en isoleer je niet. Blijf in verbinding.

In verbinding blijven doet er vooral ook toe wanneer je je juist wel wilt verstoppen, bijvoorbeeld omdat je op dat moment niet kunt leveren of bijdragen. Juist dan is het echter wijs in contact te blijven en uit te leggen wat er speelt. Zo schep je ook vertrouwen. Samen door de modder schept namelijk een band. Sterker, als je op zo’n moment onder een steen gaat zitten gaat dat ten koste van het vertrouwen dat je hebt opgebouwd.

Werken aan je relaties kun je ook meer systematisch aanpakken. Dat houdt in dat je eerst eens nagaat wie je zoal kent. Zodoende breng je dus je sociale netwerk in kaart en onderzoek je hoe je het kunt uitbreiden en verbeteren.

• Wie ken je allemaal?
• Wie wil je beter leren kennen en waarom?
• Wie ken je eigenlijk niet, maar zou je wel willen leren kennen en waarom?
• Wat kun je voor elk van die personen betekenen en wat heb je hun te bieden?
• Wat wil jij van elk van hen?

Een irritante verzameling breekijzers om open deuren open te breken wellicht. Natuurlijk, je weet dit allemaal al lang. Maar toch. Alle kans dat je wereld er heel anders uit gaat zien als je hier meer aandacht aan zou besteden en er een gewoonte van zou maken dit allemaal in de praktijk te brengen. Je weet dus hoe je het aan moet pakken en je zou er zomaar mee aan de slag kunnen gaan. Vandaag nog. Of anders morgen. Althans, als je een aangenamer en effectiever leven wilt.