Jonger dan je medewerkers, ouder dan je baas

Als je aanzienlijk jonger bent dan sommigen van je mensen aan wie je leiding geeft, kan dat een valkuil zijn. Met hun bijdragen in het verleden hebben de meeste van deze medewerkers namelijk hun sporen verdiend in de organisatie. Ze hebben een grondige kennis van het bedrijf en hun vak, maar zijn vaak minder gemakkelijk aan en bij te sturen dan hun jongere collega’s. Ze zijn er nu eenmaal aan gewend hun eigen gang te gaan. Ook hun senioriteit op zichzelf vereist al enig respect. Vaak ook hebben ze – terecht of ten onrechte – allerlei stilzwijgende privileges verworven. Oudere medewerkers intimideren hun jongere leidinggevenden soms ook een beetje, zeker als ze van bepaalde zaken veel meer afweten dan deze leidinggevende, maar soms ook als dat helemaal niet het geval is.

Vind jij het moeilijk problemen met oudere medewerkers op dezelfde wijze aan te pakken dan met jongeren? Voelt oudere medewerkers tot de orde roepen en corrigeren ongemakkelijk? Ga dit dan toch niet uit de weg. Besef dat je hen zodoende geen feedback geeft en onduidelijkheid schept over wat je van hen verwacht. Sterker, een dergelijke opstelling van jou wekt de indruk dat het je niet uitmaakt wat ze doen. En daarmee ook dat wat zij wel doen kennelijk van geen enkel belang is. Zo’n bejegening kan hun werk en zelfs hun aanwezigheid in de organisatie betekenisloos maken. Onthoud je ook van cynische opmerkingen over hen tegenover collega’s om alsnog je gram te halen. Ook dat komt op den duur uit en dat maakt het er niet beter op.

Besef echter ook dat sommige ervaren medewerkers hier wel min of meer op aan sturen. Waarom? Tja, vooral omdat ze zo hun eigen manieren hebben ontwikkeld om hun tijd te vullen en ze willen dat je hen met rust laat. Daar moet je dan uiteraard wel wat mee.

Je uitdaging bestaat er dan uit precies zoals bij al je andere medewerkers zo nu en dan toch welbewust wel feedback te geven en vragen te stellen, formeel tijdens een functioneringsgesprek, dan wel meer informeel over een kop koffie. Ook al voelt dat misschien vreemd. Overigens gaat het hier uitdrukkelijk niet alleen om feedback met een negatieve inhoud. Welgemeende complimenten, als daar aanleiding toe is, zijn uiteraard ook een vorm van feedback.

Het bovenstaande klinkt misschien een beetje alsof je oudere medewerkers je alleen maar problemen bezorgen. Dat is uiteraard onzin. Als je ze mee laat denken over wat er moet gebeuren, zijn ze vaak uitstekende adviseurs en vraagbaken. Vooral ook omdat ze als geen ander de weg weten in de organisatie, weten hoe het gaat en weten hoe je dingen absoluut niet moet aanpakken. Natuurlijk, jij moet uiteindelijk zelf bepalen wat je gaat doen, maar goed advies is altijd waardevol.