Meegeven

Onnodig uit emoties als woede of angst reageren werkt niet.
Meegeven met wat er gebeurt, kan een uitstekende manier zijn om een dergelijke reactie te voorkomen of tegen te gaan.

Als zoiets aan de orde is, las je daartoe eerst een korte of wat langere pauze in. Haal diep adem, stap mentaal uit wat je aan het doen bent en observeer wat er aan de hand is. Is het iets wat jij kunt en wilt beïnvloeden? Zo niet dan kies je ervoor daar vrede mee te hebben en je er zo min mogelijk door van de wijs te laten brengen. Het zij zo! Die keuze heb je namelijk. Altijd. Zodoende hoef je je er niet nodeloos tegen te verzetten en kun je er met zo min mogelijk inspanning mee omgaan.

Niet nodeloos tegen de stroom inzwemmen dus, maar je er door mee laten voeren, als dat zo uitkomt. Dat doe je dan niet om de martelaar uit te hangen, ook niet om het anderen naar de zin te maken, maar – nogmaals – uit eigen vrije wil en bij je volle verstand. Bijvoorbeeld omdat het sop de kool niet waard is, of omdat verzet en vechten hier tot niets zouden leiden en je nu beter je kruit droog kunt houden. Later kun je dan misschien alsnog orde op zaken stellen. Ook dit is een benadering uit wijsheid trouwens. Eentje waarvan je het belang moeilijk kunt overschatten.

Deze benadering komt ook naar voren uit de aan Lao Tzu toegeschreven strategie van niets doen om je doelen te bereiken. En om als het water te zijn:

‘In the world there is nothing more submissive and weak than water. Yet for attacking that which is hard and strong nothing can surpass it.’

Lao Tzu, Tao Te Ching, 86.

Lao Tzu (vijfde en/of zesde eeuw voor Christus, geboorte en sterfdatum onbekend) was een Chinese filosoof en een van de grondleggers van het taoïsme. Hij zou de auteur zijn van Tao Te Ching, een verzameling taoïstische spreuken.

Een variant hiervan is het volgende – waarschijnlijk ten onrechte – aan Sun Tzu, een Chinese strateeg uit de vijfde eeuw voor Christus, toegeschreven citaat.

‘Als je maar lang genoeg bij de rivier zit, zul je de lijken van je vijanden langs zien drijven.’

Sun Tzu (ca. 544 – ca. 496 voor Chr.) was een Chinese generaal en filosoof, aan wie het boek ‘De kunst van de oorlogvoering’ wordt toegeschreven[1]. Hoewel hij in zijn aanbevelingen altijd uit is op winnen met geen of zo klein mogelijke verliezen en zo min mogelijk bloedvergieten stond hij ook bekend om zijn meedogenloosheid.

Als je ervoor kiest om mee te gaan met de stroom is het goed dat ook met enige overtuiging en stijl te doen. Stijl laat zien dat je niet alle beheersing hebt verloren. Door wat je doet te stileren suggereer je dat je dat allemaal willens en wetens doet en er verantwoordelijkheid voor neemt. Stijl is alles! In de woorden van een song text van Charles Bukowski:

Style is the answer to everything.
A fresh way to approach a dull or dangerous thing
To do a dull thing with style is preferable to doing a dangerous thing without it. To do a dangerous thing with style is what I call art
.’

Henry Charles Bukowski (1920 – 1994) was een Amerikaanse schrijver over die vooral schreef over wat hij had meegemaakt aan de zelfkant van Los Angeles.

Uiteraard is deze benadering niet bedoeld om alles wat je overkomt zomaar klakkeloos te aanvaarden en met alles mee te gaan. Je weet zelf wel wanneer je deze aanpak moet toepassen en wanneer niet. Daar kun je ook je persoonlijke missie voor gebruiken. Het gaat hier dus om de wijsheid om niet in te gaan tegen wat je toch niet kunt beïnvloeden. Het gaat dus om onderscheid kunnen maken tussen waar je wel en niet invloed op uit kunt oefenen, zolang je dat tenminste tegenover jezelf kunt verantwoorden. Daarnaar handelen kan veel narigheid voorkomen.

Kortom, de bede om kalmte en wijsheid van de Anonieme Alcoholici:

‘Geef ons kalmte om te aanvaarden wat we niet kunnen veranderen, moed om te veranderen wat we kunnen veranderen, wijsheid om tussen deze twee een onderscheid te maken.’