Wat zijn jouw pijlers?

Wie je bent, hangt mede af van wat je hebt. Daarmee is een dief iemand die een deel van je identiteit steelt. Dit komt bijvoorbeeld naar voren als Dante in het eerste kwart van de 13de eeuw de straf voor dieven in de hel beschrijft. De straffen daar zijn telkens een zinnebeeld van het misdrijf zelf. Zo bestaat de straf voor dieven eruit dat zij telkens tegen elkaar aan lopen en daarbij elke keer een deel van hun gedaante uitwisselen met een andere dief. Zo nemen beide dieven telkens een deel van de identiteit van de ander over. Deze straf komt er dus op neer dat, als ze zich een deel van de identiteit van anderen toe-eigenen, ze telkens een deel van hun eigen identiteit kwijtraken en al snel niets eigens meer hebben.

Deze relatie tussen je persoonlijke identiteit en je bezittingen bestaat nog altijd. Kijk bijvoorbeeld maar eens hoe de reclame vandaag de dag producten aan de man probeert te brengen: je bent wat je koopt. Ga maar eens na wat jouw meest recente aankopen – kleren, meubels, reizen, soorten voedsel, etc. etc. – je te vertellen hebben over de persoon die jij kennelijk wilt zijn.

Een belangrijk punt van jou als persoon is dat je ook een lichaam hebt dat ook anderen als jouw lichaam herkennen. Je lichaam omvat je sekse, leeftijd, lichaamsbouw, gezicht, gezondheid, conditie en eventuele verminkingen, alsook je houdingen, bewegingen, stem en gelaatsuitdrukkingen. Niet alleen dat, je kleedt en verzorgt je lichaam. Zo bepaal je ook je verschijning en daarmee hoe mooi en aantrekkelijk je bent en wilt zijn. Al deze kenmerken van je persoon zien we stuk voor stuk als pijlers waar je persoon op rust. Die pijlers bieden je een plek in de jou omgevende werkelijkheid.

Maar dat is nog lang niet alles. Het gaat ook nog om allerlei andere kenmerken. Zo zijn naast je bezit en je lichaam ook je talenten, intelligentie, kennis, competenties en creativiteit zulke pijlers. Dat geldt eveneens voor je karakter. Dan gaat het bijvoorbeeld om hoe je je opstelt. Ben je bijvoorbeeld extravert, betrouwbaar, dominant, vriendelijk, beleefd, emotioneel, rationeel etc. etc.? Verder zijn er je doelen, overtuigingen, waarden, motieven, interesses, smaak en gewoonten, je historie. Bovendien, zijn er natuurlijk je relaties met anderen. Je bent wie je kent. Allemaal pijlers! Ten slotte gaat het hierbij om kenmerken die je niet snel zelf als pijlers zou benoemen, maar die hier wel belangrijk zijn. Dan kun je denken aan je:

• naam,
• woonplaats,
• woning,
• gezinssituatie,
• familie,
• scholing,
• werk,
• besteding van je vrije tijd,
• inkomen,
• vrienden en kennissen,
• je achtergrond (regionaal, etnisch, raciaal, religieus en sociaaleconomisch).

Een hele lijst, en nog lang niet volledig. Allemaal kenmerken dus die jou als persoon verankeren in de sociale werkelijkheid waarin je je bevindt, je daar een min of meer vaste plek bieden. Al met al bepalen al die pijlers ook wie je bent, wat je telkens doet en hoe jij jezelf waarneemt.

Denk eens na over de pijlers onder jouw persoon. Ga eens na wat jij de wereld op grond van elk van die pijlers allemaal hebt te bieden. Kortom, laat je gedachten eens gaan over alles wat positief en onderscheidend aan jou is. Dat is waarschijnlijk veel meer dan je geneigd bent te denken. Zo is wat voor jou gewoon is en waar je dus amper aandacht aan besteedt waarschijnlijk juist een van je belangrijkere pijlers.

Neem nu wat afstand en kijk van daaruit naar jezelf. Alsof je een dapper klein kind in een grote speeltuin bestudeert. Met gevoel, mededogen en een grote helderheid. Dit is de ideale manier om je pijlers in kaart te brengen. Ga van hieruit na wat jij allemaal hebt te bieden.

• Wat zijn nu de meest typerende en bepalende pijlers onder jouw persoon?
• Wat zijn je voornaamste pijlers waarop jij je toekomst gaat bouwen?
• Welke pijlers wil je nog verder ontwikkelen?

De mensen die jou het beste kennen, hebben daar ook allerlei ideeën over. Laat hun daarom dit stukje lezen en stel deze vragen ook eens aan hen. Wat zien zij als de pijlers onder jouw bestaan? Met welke onvermoede sterke punten komen ze? Je zult verbaasd staan.