Werkelijkheid en situaties
Werkelijkheid en situaties header
 Hoe het werkt

Hoe het werkt

De theoretische verankering voor de hele cyclus.

Hoe het werkt behandelt de theoretische grondslag van onze aanpak. Als zodanig gaat het meer de diepte in. Dit boek hebben we stevig verankerd in de filosofie, psychologie en sociale wetenschappen, maar ook in de wereldliteratuur.

Hoe het werkt is wat meer theoretisch van aard en wat minder praktijkgericht dan de voorafgaande vier boeken. In Hoe het werkt gaat het erom wat je sociale werkelijkheid inhoudt en de rol van situaties daarin. Hoe zit die sociale werkelijkheid in elkaar? Wat zijn situaties? Hoe functioneer je in situaties? Wat is resonantie en welke rol speelt het? Wat is de rol van moraal en ethiek hierbij? Wat levert het je op om in situaties te functioneren? Wat kost het je? Wat kan daar zoal in misgaan? Hoe breng je daar veranderingen in aan?

Deze vragen beantwoorden helpt je bewuster te worden van wat er speelt in de alledaagse Dat geeft je handvatten waarmee je daar een wezenlijk verschil in maakt en je je ontwikkelt zoals jij dat wilt. Dan gaat het telkens om jezelf beter afstemmen op wat je omgeving van je vraagt, maar dan wel vanuit wat jij het beste kunt, wat jij het liefste wilt en en dit alles zodat jij het meeste bijdraagt.