Paps en ik
Over ons

Marc Schabracq

Dr. Marc J Schabracq is in de eerste plaats de onderzoeker, de verzamelaar van kennis, om daar vervolgens zijn eigen draai aan te geven. Hij zag Alledaagse wijsheid aanvankelijk als een poging om tot een voorlopige slotsom te komen van alle inzichten die hij had opgedaan in zijn wetenschappelijke en professionele carrière en zijn privéleven. Tot zijn eigen verbazing is het echter door de vele gesprekken met Roos, die soms hoog opliepen, vooral een nieuw begin gebleken.

Marc’s missie luidt: er zijn om de werkelijkheid van alle dag en wat daar misgaat in kaart te brengen, te aanvaarden en zijn lot eraan te verbinden, om van daaruit te bepalen hoe dat beter kan en dat door te geven op een wijze dat anderen daar wat aan hebben.

Marc is organisatieadviseur, coach, trainer en onderzoeker. Als psycholoog is hij specialist in de menselijke kanten van verandering in organisaties (veranderingen in organisatiecultuur, persoonlijke transities, stressmanagement, oudere medewerkers) en heeft hij veel ervaring opgedaan in een groot aantal uiteenlopende organisaties in Nederland e.o. Daarnaast heeft hij gewerkt aan de UvA (1973-2008), bij klinische, sociale en A&O-psychologie. Hij heeft ca. 25 wetenschappelijke en professionele boeken gepubliceerd, alsook meer dan 100 artikelen en hoofdstukken (in het Nederlands en Engels). Verder redigeerde hij zorgprogramma’s voor het forensisch psychiatrische veld (voor het EFP). Ook schreef hij drie romans en een verhalenbundel. Zie hier zijn bibliografie.

Roos Schabracq

Te speels, niet goed genoeg, hoorde ze van jongs af aan als ze aangaf met computers te willen gaan werken. Wat toen nog niet zo gewoon was voor een meisje met een hekel aan wiskunde. Nu is zij partner bij een software house, waar zij het bedrijf en haar teams in Nederland en India helpt met de verwezenlijking van hun eigen missies. Logisch ook, want zij was altijd al bezig met persoonlijke ontwikkeling en relaties. Vandaar dat Roos de noodzaak voelde om de confrontatie met Marc aan te gaan om tot een gemeenschappelijke werkelijkheid te komen en hier een gezamenlijk product van te maken. Zij, analytisch en scherp, met haar voeten in de modder van de alledaagse worstelingen, ervaringsdeskundig in onmogelijkheden en veelvuldig met de neus gedrukt op de noodzaak haar eigen grenzen te verleggen. Naast dat zij haar eigen ei kwijt kon, fungeerde zij zo als pragmatisch tegenwicht tegen de al te theoretische en filosofische abstracties. Ook maakte zij het leesbaar voor de generatie van nu.

Roos haar missie is om goede plannen te faciliteren en te  realiseren en haar eigen wijsheid hierin te delen.

Roos is partner bij de Solid groep. Zij heeft allerlei IT-opleidingen gevolgd, maar heeft het vak vooral geleerd door hard te werken en moeilijkheden niet uit de weg te gaan. In haar werk staan de behoeften van klanten en medewerkers centraal. Zij heeft veel ervaring opgedaan met coaching, teamontwikkeling en processen verbeteren in uiteenlopende culturen.