Wat is wijsheid
Voor wie?
Voor wie?

Voor wie?

Is Alledaagse wijsheid iets voor jou? Wel als je meer greep wilt krijgen op je eigen leven en ontwikkeling. En dat op een wijze die zowel je omgeving als jouzelf ten goede komt. Dat is uiteraard bij uitstek van belang als je een professional of leidinggevende bent. Maar ook als je dat niet bent, kan wat wijzer worden heel aantrekkelijk zijn. Wijsheid als telkens tot een zienswijze kunnen komen waarmee je optimaal bijdraagt aan je omgeving door juist datgene te doen wat je het liefste wilt en het beste kunt. We willen je helpen hierin een eigen pad te vinden en te volgen. Zo kun je bijdragen wat je van jezelf moet bijdragen en kun je daarvan genieten. Het helpt je ook om autonoom en verstandig om te gaan met je eigen problemen, maar ook met de ongekende veranderingen in deze tijd. Tenminste als je daarin iets wilt betekenen en een verschil wilt maken. Op welke schaal dan ook, zonder onnodige zweverigheid, maar wel met meer kracht, eerlijkheid en liefde.

Alledaagse wijsheid is uiteraard geen middel tegen alle kwalen. Je kunt ook niet altijd wijs zijn. Nee, natuurlijk niet. Daarvoor is het simpelweg te vluchtig, te veel iets van een telkens nieuw hier en nu. Wijsheid is iets van momenten. Je kunt wijs handelen, maar je moet het elke keer opnieuw weer waarmaken. Daartoe moet je ook voldoende vrij zijn, je voldoende vrij voelen in ieder geval. Bij je eigen wijsheid kunnen is iets om naar te streven, zodat je het op den duur als vanzelf gaat toepassen.

Als jij stappen wilt zetten in de richting van meer wijsheid bieden we je een begaanbare route. Een avontuurlijke reis, die ook het nodige van je vraagt, maar wel de moeite waard is en jou en je omgeving zal verrijken. Zonder dat je je ooit laat voorstaan op je eigen wijsheid. Dat is immers per definitie niet wijs.

A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool. William Shakespeare