Wat is wijsheid
wat is wijsheid
 Wat is wijsheid?

Wat is wijsheid?

Wijsheid begint met een persoonlijke missie formuleren. Dit betreft een zoektocht naar wat je het liefste wilt en het beste kunt, alsook hoe je dat allemaal kunt inzetten om de beste bijdrage aan je omgeving te leveren. Daartoe moet je je eerst zelfstandig als een volwaardige en volwassen persoon door de sociale werkelijkheid kunnen bewegen en je bevrijden van je beperkingen om nieuwe zienswijzen toe te laten. Ja, dat is een hele onderneming, maar wel de moeite waard en uitermate belonend zelfs. Je missie daadwerkelijk naleven komt dan neer op wijsheid toepassen. Het betreft het volgende cyclische proces, waarbij je elke stap toetst aan je missie.

Eerst is alles goed en kun je alles als vanzelf afhandelen vanuit door en door vertrouwde zienswijzen. Dan verandert er iets waardoor die zienswijzen niet meer werken. Dat leidt tot stress en vervreemding. Wijsheid houdt dan in dat je die zienswijzen loslaat. Zo schep je ruimte voor nieuwe zienswijzen. Daarna stel je je open voor je omgeving. Je gaat na wat er aan de hand is en met welke zienswijzen je een en ander het beste kunt benaderen. Hiervoor maak je ook gebruik van de al beschikbare cultureel bepaalde zienswijzen. Je maakt je dan deze nieuwe zienswijzen eigen en geeft daarmee zo goed mogelijk vorm aan je toekomst. Zo komt alles weer goed en spreekt alles weer vanzelf. Totdat er een nieuwe verandering optreedt en er opnieuw stress en vervreemding optreden. En zo verder.

Overigens kun je deze cyclus zowel alleen als samen met anderen doorlopen. In dat laatste geval delen jullie je wijsheid. Verder hoeft de verstorende verandering zich niet echt voor te doen. Je kunt je een mogelijke verandering ook gewoon voorstellen. Ook de vervreemding en stress treden dan niet echt op. Zo kun je diverse scenario’s maken en ermee oefenen en problemen voorkomen.