Let op!

Alweer een open deur? Ja, misschien, maar toch. Er gebeurt altijd van alles en dat heeft invloed op hoe het gaat. Op de sfeer ook. Daarmee is dat allemaal van invloed op je eigen functioneren en dat van de anderen in je omgeving. En je hebt nu eenmaal de neiging je niet af te laten leiden van je bezigheden. Je erin te begraven zelfs en je af te sluiten voor de rest. Anders komt het immers nooit af.

Nu is het uiteraard niet onze bedoeling dat je je volledig verliest in de waan van de dag. Alsjeblieft niet, maar je moet ook niet voor onnodige verrassingen komen te staan. Het gaat er hier vooral om tijdig de veranderingen die er wel toe doen te signaleren en te doorgronden, ook buiten je directe omgeving. Daar kun je anderen dan zo nodig van op de hoogte brengen. Graag dus enige welbewuste aandacht voor je omgeving en voor je eigen intuïtie op dit punt. Dat is in deze tijd van pijlsnelle en radicale veranderingen zeker geen overbodige luxe,

Hoe je dat dan doet? Door bijvoorbeeld zo nu een dan een monitoring moment in te lassen. Een monitoring moment houdt in dat je even uit je alledaagse bezigheden stapt en een minuut of een paar minuten pauzeert. Je schakelt dan eerst je automatische piloot uit door je hoofd leeg te maken en je te ontspannen. Doe dat op een wijze die jou goed ligt, bijvoorbeeld door één of twee keer diep in- en uit te ademen. Vervolgens stel je jezelf een paar vragen en beantwoord je die. Ten slotte pak je de draad weer op en begeef je je weer in je alledaagse bezigheden. Het is een goede gewoonte en het loont ook dit een paar keer per dag te doen. Zo geef je handen en voeten aan het begrip reflectie. Uitermate simpel, maar als je tot meer wijsheid wilt komen zijn deze monitoring moments van cruciaal belang.

In dit geval gaat het om de volgende soort vragen.

  • Hoe gaat het?
  • Hoe voelt het?
  • Wat is er aan de hand?
  • Wat zijn daarvan de consequenties voor mij en mijn omgeving hier en nu?
  • En in de afzienbare toekomst?
  • Hoe verhoudt zich dit tot wat ik wil, en tot mijn missie?
  • Wat wil en kan ik daar nu eventueel aan doen?

Soms neemt bepalen wat er speelt meer tijd dan een enkel monitoring moment. Dan is er bijvoorbeeld een wandeling nodig om uit te vinden wat er nu eigenlijk echt aan de hand is. Dit houdt ook in dat je aandacht besteedt aan je eigen gevoelens en bedoelingen, alsook aan die van de anderen. Ervaar wat relevant is en onderdruk je ingevingen niet. Denk daar van tijd tot tijd ook over na. Dit alles helpt je enige greep te krijgen op wat er gebeurt, je er althans er niet door te laten overvallen.

Soms ook zul je merken dat er zich problemen aftekenen, waar je nog geen oplossing voor hebt. Accepteer het probleem dan wel, maar parkeer het zolang. Laat het los. Doe de deksel er weer op: potje dicht en laat het doorsudderen. Vertrouw erop dat de oplossingen zich vanzelf wel zullen melden als het zover is. Zet het op de backburner. Zie het voor je: het kleinste gaspitje met een warmhoudplaatje. Zo ben je er toch mee bezig, maar alleen zijdelings. Je start zo een onbewust zoekproces, een slow brain process. Laat de situatie zich net zolang verder ontwikkelen totdat deze wel jouw bemoeienis vereist. Dan kun je het ‘potje’ weer op het grote vuur moet zetten. Je zult merken dat je daar dan meer klaar voor bent dan als je het hele probleem niet had geaccepteerd of genegeerd. Timing is alles hier.