Het betere gooi en smijtwerk

Goltzius
Zoals we eerder in ‘Wijsheid en het leven van alledag’ hebben laten zien, beperk je je in je leven van alledag tot een heel klein gedeelte van alles wat er is, zonder dat je het gevoel hebt dat je wat mist. Die minuscule selectie hangt voor een groot deel af van de ingrediënten die het lot je toe-werpt en die jou te beurt vallen en op-vallen, van wat je toe-valt dus, het toe-val. Dan gaat het om wat er voor-valt, je, wat je ont-valt en wat er af- ,ver- en uitvalt, de voor-vallen die het ge-val zijn en wat je over- en in-valt, wat je allemaal meer of minder be-valt, mee- of tegen-valt. Al dat vallen betekent kennelijk ook dat het van boven komt. Het over-komt je, komt op je neer en je onder-gaat het. Je bent eraan onder-worpen.

Wisdom is the conqueror of fortune. Juvenalis

Heb je hier dan helemaal geen actieve inbreng in? Wel degelijk. Jij maakt het immers mee. Je werkt mee aan je werk-elijkheid. Die doe en maak je immers voor een groot deel zelf, zoals we eerder hebben gezien. Je bent coproducent. Je draagt wat er ge-beurt. Beuren betekent trouwens ook dragen. Je ver-draagt het. Maar daarin heb je ook een meer actief, initiërend en autonoom aandeel. Als onderwerp ben je een ik, een eerste persoon enkelvoud. Dat betekent dat jij degene bent die het doet en dat je en daar de verantwoordelijk voor neemt. Dit heeft iets paradoxaals want je bent dus als onder-werp enerzijds onder-worpen en anderzijds ben je verantwoordelijk. Door je als onder-werp te ge-dragen, integreer je je in wat er ge-beurt en draag je het over aan de anderen. Bovendien, als onder-werp kun je ook iets ont-werpen of ver-werpen en er een voor-werp van maken. Het betere gooi- en smijtwerk, waarmee je dan ook daadwerkelijk het verschil maakt.